Online event – SURF

Doel:

SURF en bestuurders in onderzoek en onderwijs met elkaar in gesprek brengen, met als onderwerp: hoe Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen publieke waarden in ICT kunnen beschermen.

Hoe:

SURF is een coöperatieve vereniging waarvan Nederlandse universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen lid zijn. Deze leden werken samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen en te ontwikkelen. Ook willen zij kennisdeling stimuleren door steeds te blijven innoveren.

Onder begeleiding van journalist en moderator Frénk van der Linden en filosofe Marjan Slob gingen 24 bestuurders – van verschillende onderwijsinstellingen, MBO, HBO en universiteit – digitaal met elkaar in gesprek over het beschermen van publieke waarden.

Bax Projects verzorgde alles rondom deze online seminars: het decor en aankleding van de livestream, de volledige techniek voor dit online event en de regie van het online programma.

Resultaat:

Bax Projects heeft ondanks de coronapandemie het gesprek tussen SURF en de opleidingsinstanties mogelijk weten te maken via 7 online seminars. Een passend en succesvol middel ter vervanging van de fysieke meetings.