Online Event – AmbaFlex Annual Kick-off 2022

Doel:

Een jaarlijkse interactieve kick-off organiseren voor vestigingen in Nederland, Roemenië, Verenigde Staten, China en Japan. Aangezien China andere  standaarden hanteert voor online events ten opzichte van het westen, was extra aandacht cruciaal in het voorbereidingstraject. Hoe heeft AmbaFlex, dé partner voor materiaaltransportsystemen op maat op basis van spiraaltransporteurs dat aangepakt samen met Bax Projects?

Hoe:

Vooraf hebben we uitgebreid research en testwerk gedaan in overleg met de IT-afdeling van AmbaFlex. Vervolgens hebben we het democentrum van AmbaFlex ingericht als livestream studio, en hebben we ervoor gezorgd dat het decor, de technische faciliteiten en de regie tot in de puntjes geregeld waren. Samen met AmbaFlex hebben we een gevarieerd programma opgesteld voor de online meeting. Hier kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals strategie en de operationele- en sales doestellingen voor 2022. Tussen de presentaties door konden alle deelnemers interactief participeren door vragen te stellen. Onder leiding van host en moderator Kayleigh de Jongh, gaf het Management Team feedback en beantwoorden de vragen van de deelnemers.

Resultaat:

AmbaFlex hecht zeer veel waarde aan fysieke bijeenkomsten, maar deze nieuwe opzet van de jaarlijkse kick-off in de vorm van een online meeting was voor iedereen inspirerend en zeer efficiënt. Momenteel wordt er gekeken hoe online events vaker effectief ingezet kunnen worden.